Skip to content

25-metinės

Direktorių taryba, 1936. Sėdi: A. Bubinas, J. Zalatoris, Ed. Cepulis, J. Balchunas. Stovi: J. Skutas, A. Tamkevicius, M. J. Liubinas, A. Rimkus, P. Daubaras, K. Matekonis.
Direktorių taryba, 1936. Sėdi: A. Bubinas, J. Zalatoris, Ed. Cepulis, J. Balchunas. Stovi: J. Skutas, A. Tamkevicius, M. J. Liubinas, A. Rimkus, P. Daubaras, K. Matekonis.
25-metinės
25-metinės
Vartai
Vartai
Dr. Jonas Sliupas ir šeima, prie dėdės kapo
Dr. Jonas Sliupas ir šeima, prie dėdės kapo
Kapū vaizdas iš Kean gatvės
Kapū vaizdas iš Kean gatvės
Pradeda statyt naują rastinę 1937-tais metais
Pradeda statyt naują rastinę 1937-tais metais
3
Laiko kapsulę deda į kertinį akmenį
Laiko kapsulę deda į kertinį akmenį
Nauja raštinė pabaigta 1937-tais metais
Nauja raštinė pabaigta 1937-tais metais