Skip to content

Istorija: Pirmasis Kapas

Pirmasis kuklus kapas Lietuvių tautinėse kapinėse buvo 2-erių metų vaikui. V. Zaleskis, pirmasis kapinių direktorius, perlaidojo savo dukrą iš lietuvių katalikų kapinių, kurios laikėsi griežtų taisyklių – bažnyčią nelankantys buvo laidojami už tvoros. Tautines kapines po dvejų metų pašventino vyskupas S. B. Mickevičius, Lietuvių nacionalinės katalikų bažnyčios įkūrėjas JAV.

V. Zaleckis prie dukters kapo
V. Zaleckis prie dukters kapo

1913 metais mažame miško namelyje įsikūrė kapinių administracija. Padidėjus kapinių plotui, buvo pastatytas mūrinis pastatas 1937 metais su kolumbariumu sudegintiems palaikams laikyti. Pastate  įrengti mikrofonai ir garsiakalbiai atminimo paslaugoms. 1934 metais prie kapinių pridėta dar 40 akrų žemės.

Pirma raštine
Pirma raštine