Skip to content

ISTORIJA: PRISIMENANT IŠVEŽTUOSIUS Į SIBIRĄ

1995 metais Lietuvos tautinėse kapinėse buvo pastatytas aštuoniolikos pėdų aukščio, nuostabiais tautiškais motyvais papuoštas koplytstulpis. Jį suprojektavo, pastatė ir padovanojo Julius ir Pranė Pakalkai. Rūpintojėlis išlietas iš 2 tonas sveriančio plieno, jo bronzos ornamentika –  rankų darbo. Užraše parašyta: “SIBIRO TREMTINIAMS PRISIMINTI. Daugiau kaip 300,000 lietuvių ižvežta į Sibirą 1941-1953. Mūsų kančios ‘Dievui ir Lietuvai’”. Julius ir Pranė Pakalkai, 1994. “

cross

 

Pakalka darbavosi dvejus su puse metų užbaigti paminklą. Vyskupas Paulius Baltakis, O.F.M., iškilmingai palaimino didžiulį koplytstulpį 1995 m. birželio 12 d.  Dvasininko dalyvavimas, kuris buvo neįsivaizduojamas 1912 metais, buvo nepriešiškas ir priimtinas. Katalikų laidojimas išskirtinai bažnyčios kapinėse taip pat pakito.