Skip to content

Istorija: Antrasis šimtmetis

marchers

Lietuvių tautinės kapinės įžengė į antrąjį šimtmetį. Šiose kapinėse amžinąjį poilsį rado per trylika tūkstančių lietuvių bei jų artimųjų, kurių gyvenimas pasižymėjo įvairiais pasiekimais ir rūpesčiais, netekimais ir kančiomis. Šios kapinės atspindi ne vienos Amerikos lietuvių kartos įnašą lietuvybės išlaikyme Jungtinėse Amerikos Valstijose, gyvenant toli nuo Tėvynės Lietuvos, puoselėjant jos dvasią ir tradicijas.

Honoring the veterans of war, Memorial Day, 2010
Honoring the veterans of war, Memorial Day, 2010