Skip to content

Lankytojams Informacija

Lankytojams Informacija

angel statue

~ Lankymo valandos ~

Kapinės atidaros kiekvieną metų dieną:

Rugsėjo mėnesio vidurio – motinos dienos
Nuo 8:00 v.r. iki 4:30 v.p.p.

Motinos dienos – Rugsėjo mėnesio vidurio
Nuo 8:00 v.r. iki 6:00 v.v.

~ Raštinės valandos ~

Nuo pirmadienio iki penktadienio
8 v.r. iki 4:30 v.p.p.

Šeštadieniais 8:00-10:00 v.r;
ilgiau susitarius arba jei yra laidotuvės

Sekmadieniais raštinė nedirba.

Raštinė nebedirba Gruodžio 31 puse dienos, Naujų metų dieną, Kapų puošimo dieną, Liepos 4-ąją, Darbo dieną, Padėkos dieną, Kūčių ir Kalėdų dienomis.

Kapų puošimo dienos programa laikoma sekmadieni pries Kapų puošimo dieną.

~ Paskambinkit Mums ~
708-458-0638 telefonas
708-458-7719 faksas