Skip to content

75-metinės

Raštinė, 1986-tais metais
Raštinė, 1986-tais metais
Direktoriai, 1986. Sėdi: Emma Petraitis, Motiejus Batutis, Julius Kuxas, William Sebastian, Aldona Daukus. Stovi: Bruno Matelis, Grozvydas Lazauskas, Peter Dapser, Vyto Uznys. Missing: Algirdas Mickevicius.
Direktoriai, 1986. Sėdi: Emma Petraitis, Motiejus Batutis, Julius Kuxas, William Sebastian, Aldona Daukus. Stovi: Bruno Matelis, Grozvydas Lazauskas, Peter Dapser, Vyto Uznys. Missing: Algirdas Mickevicius.

75-tu Metų Jubilėjaus Knygos Pratarmė

75thAnnv lith forwrd